Teikiamos teisinės paslaugos

Teikiame profesionalias teisines paslaugas žemiau nurodytose teisės srityse. Taip pat esame pasirengę Jums pagelbėti ir kitais iškilusiais klausimais. Dėl išsamesnės informacijos apie Jus dominančias paslaugas prašome teirautis nurodytais kontaktiniais duomenimis, kuriuos rasite čia.

Civiliniai ginčai ir verslo teisė

Teikiamos paslaugos civilinės ir verslo teisės klausimais

Fiziniams asmenims:

 • Ruošiame ieškinius, atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus civilinėse bylose
 • Atstovaujame teismuose ir valstybinėse institucijose privačiuose turtiniuose ir ne turtiniuose ginčuose
 • Konsultuojame, analizuojame dokumentus ir padedame priimti juridiškai teisingiausius sprendimus

Įmonėms:

 • Trumpalaikių ir Ilgalaikių sutarčių pagrindu teikiame teisinę pagalbą įvairias įmonių veiklos klausimais
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus akcijų pirkimo – pardavimo, įmonės valdymo, kylančių akcininkų ginčų klausimais
 • Atstovaujame juridinius asmenis teismuose ir valstybinėse institucijose

Šeimos teisė

Teikiamos paslaugos skyrybų ir šeimos teisės klausimais

 • Santuokos sudarymas, vedybų sutartis (jos parengimas; sąlygų pakeitimas; pripažinimas negaliojančia);
 • Santuokos nutraukimas (abipusiu susitarimu; dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės);
 • Santuokos nutraukimo dokumentų rengimas ir atstovavimas teisme;
 • Turto pasidalijimo klausimai (sutuoktinių turto pasidalijimo sutartis; sutarties nutraukimas, pakeitimai);
 • Sutuoktinių tarpusavio ir vaikų išlaikymo klausimai (išlaikymo priteisimas; išlaikymo dydžio pakeitimas);
 • Pagalba nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo klausimais;
 • Daugiau informacijos apie skyrybų paslaugas Kaune.

Paveldėjimo teisė

Teikiamos paslaugos paveldėjimo teisės klausimais

 • Rengiame prašymus dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo
 • Rengiame pareiškimus dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo
 • Konsultuojame ir atstovaujame ginčijant testamentą, palikimo priėmimo faktus ir paveldėjimo teisės liudijimus
 • Konsultuojame palikimo priėmimo, palikimo atsisakymo, turto apyrašo sudarymo klausimais
 • Konsultuojame įpėdinių tarpusavio santykių ir palikimo padalinimo klausimais
 • Daugiau informacijos apie paveldėjimo teisės paslaugas Kaune

Sutarčių rengimas ir iš sutarčių kylantys ginčai

Sutarčių rengimas ir susiję ginčai

 • Rengiame įvairias sutartis lietuvių ir anglų kalbomis:
  • pirkimo – pardavimo
  • mainų ir paskolos
  • distribucijos
  • jungtinės veiklos
  • atlygintinių paslaugų teikimo
  • lizingo ir išperkamosios nuomos
  • skolos padengimo ir perkėlimo
  • nuomos ir panaudos
  • komercinio atstovavimo,
  • taikos ir kitų rūšių sutartis
 • Konsultuojame sutarčių sudarymo, pakeitimo, papildymo, priedų sudarymo ir sutarčių nutraukimo klausimais
 • Atstovaujame iš sutarčių kylančiuose ginčuose dėl sutarties nutraukimo, pripažinimo negaliojančia, skolos, nuostolių, žalos atlyginimo ar netesybų priteisimo

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

Teikiamos paslaugos nekilnojamojo turto ir statybos teisės klausimais

 • Rengiame nekilnojamojo turto statybos rangos ir subrangos sutartis, konsultuojame jų sudarymo ir vykdymo klausimais
 • Atstovaujame ginčuose dėl statybos rangos sutarčių, atliktų statybos darbų kokybės ir susijusių klausimų
 • Atstovaujame ginčuose dėl naudojimo bendru turtu tvarkos nustatymo, atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės
 • Atstovaujame ginčuose dėl nekilnojamojo turto nuomos, panaudos sutarčių, jų vykdymo, nutraukimo ir asmenų iškeldinimo
 • Atstovaujame ginčuose dėl nekilnojamam turtui padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo
 • Atstovaujame ginčuose dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarčių, jų vykdymo
 • Rengiame nekilnojamojo turto preliminariąsias, pirkimo – pardavimo, nuomos ir kitas sutartis, atliekame įsigyjamo nekilnojamojo turto teisinę analizę, sandorio paruošimą
 • Daugiau informacijos apie nekilnojamojo turto ir statybos rangos teisės paslaugas.

Darbo teisė

Teikiamos paslaugos darbo teisės klausimais

Darbuotojams:

 • Darbo sutarčių sudarymas ir jų nutraukimas
 • Neišmokėto atlyginimo priteisimas
 • Darbo sutarties nutraukimo pagrįstumo ginčijimas
 • Pagalba išieškant padarytą žalą

Darbdaviams:

 • Darbo sutarčių rengimas ir pagalba jas nutraukiant
 • Darbuotojo atsakomybės ir žalos atlyginimo klausimai
 • Nekonkuravimo ir konfidencialumo sutartys
 • Individualūs darbo ginčai su darbuotoju, atstovavimas iki teisminėse institucijose ir teisme
 • Darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareiginiai nuostatai
 • Darbo drausmės pažeidimai
 • Kiti darbo teisės klausimai

Daugiau apie teikiamas darbo teisės paslaugas.

Viešųjų pirkimų teisė

Teikiamos paslaugos viešųjų pirkimų teisės klausimais

 • Atstovaujame perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus ikiteisminiame ir teisminiame procese dėl viešųjų pirkimų
 • Konsultuojame dėl viešųjų pirkimų konkursų reikalavimų laikymosi, pirkimo procedūrų įgyvendinimo
 • Konsultuojame, vertiname ir rengiame viešųjų pirkimų konkurso sąlygas ir susijusius dokumentus;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų apskundimo arba teikiame pagalbą atsakant į tiekėjo pateiktus paklausimus ir pretenzijas
 • Daugiau apie viešųjų pirkimų teisės paslaugas.

Transporto teisė

Teikiamos paslaugos transporto teisės klausimais

 • Rengiame krovinių ir keleivių vežimo, ekspedijavimo, sandėliavimo ir kitas sutartis, priėmimo – perdavimo aktus ir kitus susijusius dokumentus
 • Rengiame pretenzijas, reklamacijas dėl krovinių praradimo, sugadinimo, nuostolių atlyginimo, bei kitų su krovinių ir keleivių vežimu susijusių dokumentų
 • Atstovaujame ginčuose dėl žalos, atsiradusios vežimo procese atlyginimo (dėl išmokų pagal krovinio draudimo ar vežėjo civilinės atsakomybės draudimo sutartis bei taisykles, draudiminiuose ginčuose, išieškant pervežimų metu padarytą ar su pervežimais susijusią žalą)
 • Konsultavimas ir dokumentų rengimas visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu keliais susijusiais klausimais, sudarant tarptautinio krovinių vežimo sutartis, pagal Tarptautinių krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)

Mokesčių teisė

Teikiamos paslaugos mokesčių teisės klausimais

 • Teikiame konsultacijas mokesčių teisės ir mokesčių optimizavimo klausimais
 • Atstovaujame mokestinių tyrimų ir mokestinių patikrinimų metu
 • Rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame ikiteisminėse ir teisminėse mokestinių ginčų nagrinėjimo stadijose
 • Daugiau apie mokesčių teisės paslaugas.