Darbo teisė

Teikiame teisines paslaugas darbdaviams bei darbuotojams visais darbo teisės klausimais, pradedant darbo sutarčių sudarymu, vykdymu, nutraukimu ir baigiant ikiteisminių bei teisminių darbo ginčų nagrinėjimu.

Teikiamos paslaugos darbo teisės klausimais:

Darbuotojams:

 • Darbo sutarčių sudarymas, darbo sutarčių vykdymas ir jų nutraukimas
 • Konsultavimas dėl konfidencialumo ir nekonkuravimo sutarčių sudarymo, šių sutarčių sąlygų
 • Konsultavimas ir atstovavimas dėl darbo užmokesčio pakeitimo, nemokėjimo, priteisimo
 • Darbo sutarties sąlygų pakeitimo ginčijimas
 • Darbo sutarties nutraukimo pagrįstumo ginčijimas
 • Darbo drausmės pažeidimų ginčijimas
 • Pagalba išieškant padarytą žalą turtui ar sveikatai
 • Atstovaujame darbuotojų interesus darbo ginčų komisijoje, darbo inspekcijoje ir visų instancijų teismuose

Darbdaviams:

 • Darbo sutarčių projektų rengimas, konsultavimas darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais
 • Darbuotojo atsakomybės ir žalos atlyginimo klausimai
 • Darbuotojo nekonkuravimo ir konfidencialumo sutartys
 • Darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareiginiai nuostatai
 • Darbo drausmės pažeidimai, jų įforminimas ir susiję ginčai
 • Individualūs darbo ginčai su darbuotoju, atstovavimas ikiteisminėse institucijose ir teisme
 • Atstovavimas sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus
 • Kiti darbo teisės klausimai