Viešųjų pirkimų teisė

Teikiame teisines paslaugas viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms ir perkančiosioms organizacijoms, padedame klientams ruošti konkurso sąlygas, rengiame pretenzijas, skundus, ieškinius teismui, prašymus stabdyti viešųjų pirkimų procedūras. Teikiamos paslaugos viešųjų pirkimų srityje apima pagalbą tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams:

Viešieji pirkimai tiekėjams:

  • Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų sutarties sąlygų ir sutarties vykdymo
  • Perkančios organizacijos pirkimo sąlygų vertinimas bei rekomendacijos
  • Konsultuojame dėl viešųjų pirkimų konkursų reikalavimų laikymosi, pirkimo procedūrų įgyvendinimo
  • Rengiame pretenzijas ir ieškinius dėl perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų
  • Atstovaujame tiekėjus ikiteisminiame ir teisminiame procese dėl viešųjų pirkimų

Viešieji pirkimai perkančiosioms organizacijoms:

  • Rengiame viešųjų pirkimų dokumentus
  • Konsultuojame bei rengiame atsakymus į tiekėjų pretenzijas ar prašymus
  • Konsultuojame dėl viešųjų pirkimų konkursų reikalavimų laikymosi, pirkimo procedūrų įgyvendinimo
  • Konsultuojame dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo, viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo ir kt.
  • Atstovaujame perkančiąsias organizacijas ikiteisminiame ir teisminiame procese dėl viešųjų pirkimų