Advokatai Kaune

Kontoros advokatai teikia įvairias teisines paslaugas Kaune, padeda klientams apginti savo teises ir įgyvendinti teisėtus interesus. Teikdami teisines paslaugas užtikriname aukštą teikiamų teisinių paslaugų lygį, įdedamomis pastangomis, profesionalumu ir atsidavimu, siekiame maksimaliai patenkinti klientų lūkesčius ir iškeltus tikslus.

Advokatų kontoroje dirba kvalifikuoti advokatai, kurie teikia aukščiausios kokybės standartus atitinkančias teisines paslaugas, tačiau kartu siekia išlaikyti paslaugų prieinamumą ir kainos patrauklumą. Orientacines advokatų kontoros teikiamų teisinių paslaugų kainas rasite čia. 

Profesinės specializacijos, patirties ir nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo dėka, advokatai Kaune yra pasirengę Jums padėti aktualiais teisiniais klausimais. Teisines paslaugas teikiantys advokatai operatyviai reaguoja į kliento poreikius ir iškilusias problemas, kurias sprendžia ir advokatų paslaugas teikia, orientuojantis į siekiamą rezultatą, o ne į procesą. Tai leidžia advokatų kontoros klientams sutaupyti laiko ir pinigų. Bendradarbiavimą grindžiame tarpusavio pasitikėjimu.

Advokatai teikia išsamias konsultacijas, rengia įvairaus pobūdžio teisinius dokumentus, teismo procesinius dokumentus bei atstovauja klientus visuose Lietuvos Respublikos teismuose, teisėsaugos, valstybės ir savivaldos institucijose.

Advokatai reikiamas teisines paslaugas teikia po konsultacijos susitikimo metu, kadangi tokiu būdu galima išsamiai susipažinti su dokumentais ir svarbiomis aplinkybėmis. Susitikimo metu išklausomi kliento pageidavimai, atliekama situacijos teisinė analizė, įvertinamos galimos rizikos, aptariamas atlyginimo už advokato paslaugas dydis ir priimamas sprendimas dėl tolimesnės veiklos.

Sudarius teisinių paslaugų teikimo sutartį, advokatai įprastai paslaugas teikia taikant valandinį įkainį arba fiksuotą mokestį, dėl kurio dydžio susitariama individualiai. Nesant galimybės atvykti konsultacijai į advokatų kontorą Kaune, konsultaciją galime suteikti ir nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis elektroninio komunikavimo priemonėmis.

Kodėl verta rinktis mus?

Teikdami teisines paslaugas vadovaujamės aukščiausiais profesionalumo ir advokatų profesinės etikos standartais. Siekdami pateisinti klientų lūkesčius, esame pasirengę suteikti daugiau nei iš mūsų tikimasi.

Aukšta teisinių paslaugų kokybė yra pagrindinis ir svarbiausias mūsų veiklos kriterijus. Nepriklausomai nuo paslaugos pobūdžio, siekiame įdėti maksimalias įmanomas pastangas, kad Jūsų norimi rezultatai būtų pasiekti.

Aukštą teikiamų paslaugų kokybę siekiame suderinti su prieinama šių paslaugų kaina. Teikiamų teisinių paslaugų įkainiai įprastai yra mažesni nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose nustatyti dydžiai. Sėkmingo teisminio proceso atveju, kliento sumokėtos išlaidos priteisiamos iš procesą pralaimėjusios ginčo šalies.

Advokatai Kaune – Advokato Arūno Stuko kontora

Advokato Arūno Stuko kontora yra įsikūrusi Kęstučio g. 59-12, Kaune. Advokatų kontoros kontaktinius duomenis rasite čia. Advokatų kontora teikia kvalifikuotas teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims įvairiose teisės srityse. Advokatų kontora siekia sukurti ilgalaikį ir abipusiškai naudingą bendradarbiavimą, todėl kiekvienas klientas mums yra svarbus.

Klientus siekiame išlaikyti, pasiūlydami aukštą teisinių paslaugų kainos ir kokybės santykį. Advokatų kontoros vienas darbo principų – tiesioginis ir betarpiškas bendravimas su paslaugą teikiančiu advokatu. Kontoros advokatai operatyviai reaguoja į iškilusias teisines problemas ir padeda klientams jas išspręsti.

Advokatų kontoros teikiamos paslaugos apima klientų konsultavimą, įvairaus pobūdžio dokumentų rengimą (sutartis, pretenzija, prašymai įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms), teismo procesinių dokumentų rengimą (pareiškimas, prašymas, ieškinys, atsiliepimas, priešieškinis, dublikas, triplikas, apeliacinis skundas, atskirasis skundas, kasacinis skundas), klientų atstovavimą teismuose ir kitose valstybinėse institucijose. Advokatų kontora atstovauja klientus derybose, teikia įvairią teisinę pagalbą, kad būtų pasiektas klientą tenkinantis teisinis rezultatas. Advokatai yra pasirengę padėti Jums aktualiais teisiniais klausimais.

Advokatų kontora paslaugas teikia lietuvių ir anglų kalbomis. Nors advokatai yra įsikūrę Kaune, tačiau paslaugos teisminiuose procesuose yra teikiamos ir kituose miestuose Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos apie advokatų kontoros teikiamas paslaugas rasite čia.

Kas mes esame?

Orientacija į klientą ir jo poreikius. Kliento poreikių įgyvendinimas yra advokatų kontoros tikslas, todėl įdėsime maksimalias pastangas, kad jį pasiektumėme.

Kompetencija ir aukščiausių profesionalumo standartų laikymasis. Advokatų kontoros politika – tvirtai laikytis aukščiausių profesinės etikos ir profesionalumo principų. Nuolatinis ir kryptingas tobulėjimas, leidžia pagelbėti klientams pasiekti jų užsibrėžtus tikslus.

Efektyvumas ir inovatyvus požiūris. Dirbame efektyviai ir minimaliomis veiklos sąnaudomis, todėl galime išlaikyti aukštą kainos ir kokybės santykį. Diegiame ir praktikoje taikome inovatyvius situacijų sprendimo būdus, kurie mūsų klientams atneša didžiausią naudą.

Ilgalaikė partnerystė ir bendradarbiavimas. Vienas iš advokatų kontoros pagrindinių tikslų – užmegzti ilgalaikę partnerystę. Partnerystės pagrindas – tarpusavio pasitikėjimas. Siekdami jį užsitarnauti, kiekvieną klientą aptarnaujame taip, kad jis sugrįžtų.

Mes suprantame verslą, verslo poreikius ir šiandienines problemas, todėl Jūs būsite patikimose rankose.

Teikdami teisines paslaugas užtikriname aukštą teikiamų teisinių paslaugų lygį, tačiau kartu siekiame išlaikyti jų prieinamumą ir kainos patrauklumą.

Advokatas

Advokatas Arūnas Stukas specializuojasi šiose teisės srityse: civiliniai ginčai, šeimos teisė, įmonių ir verslo teisė, nekilnojamojo turto ir statybos teisė, sutarčių teisė, paveldėjimo teisė, viešųjų pirkimų teisė, darbo teisė. Šiose teisės srityse advokatas yra sukaupęs sėkmingo profesinio darbo patirtį ir turi reikiamas profesines žinias. Profesinė specializacija, sukaupta darbo patirtis, profesionalumas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas, leidžia užtikrinti aukštą teikiamų teisinių paslaugų kokybę.

Informacija apie advokatą Arūną Stuką:

  • Nuo 2019-03 iki dabar – Advokatas, Advokato Arūno Stuko kontora
  • Nuo 2017-06 iki 2019-03 – Advokatas, Advokato A. Trumpulio kontora
  • Nuo 2014-09 iki 2017-06 – Advokato padėjėjas, Advokato A. Trumpulio kontora
  • Nuo 2012-06 iki 2014-09 – Teisininkas, “Citco Vilnius”, UAB
  • 2013 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas – Teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnis
  • 2008 m. Kauno technologijos universiteto gimnazija
Advokatas Arūnas Stukas
Advokatas Arūnas Stukas