Paveldėjimo teisė

Palikimo priėmimo fakto nustatymas

Rengiame pareiškimus ir atstovaujame klientus teisme dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikimas buvo priimtas faktiškai jį pradėjus valdyti.

CK 5.50 str. 2 d. numato, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo, o CK 5.50 str. 3 d. numato, jog šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. CK 5.51 str. 1 d. numato, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

Atsižvelgiant į nurodytą, praleidus numatytą trijų mėnesių terminą ir nepateikus notarui pareiškimo dėl palikimo priėmimo, tačiau faktiškai pradėjus palikimą sudarantį turtą valdyti, yra teisinė galimybė, vadovaujantis CK 5.50 str. 2 d., nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog palikimas buvo priimtas faktiniu valdymu. Teikiame teisinę pagalbą ir padedame klientas šiuo būdu įgyti teises į paveldimą turtą.

Palikimo priėmimo termino atnaujinimas

Rengiame prašymus ir atstovaujame klientus teisme dėl palikimo priėmimo termino pratęsimo (atnaujinimo).

CK 5.50 str. 2 ir 3 d. numato, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis  per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

Praleidus numatytą trijų mėnesių terminą, CK 5.57 str. 1 d. suteikia galimybę šį palikimo priėmimo terminą atnaujinti. CK 5.57 str. 1 d. numato, jog šio kodekso 5.50 straipsnyje nustatytą palikimo priėmimo terminą teismas gali atnaujinti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

Atsižvelgiant į nurodytą, esant svarbioms aplinkybėms, yra įstatyme numatyta galimybė atnaujinti praleistą palikimo priėmimo terminą ir tokiu būdu priimti palikimą sudarantį turtą.

Kiti paveldėjimo teisės klausimai

  • Rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame ginčuose dėl testamento ar jo atskirų dalių pripažinimo negaliojančiais
  • Rengiame prašymus dėl teismo leidimų (palikimui priimti, turtui perleisti) gavimo
  • Rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame ginčuose dėl palikėjo kreditorių interesų gynimo
  • Konsultuojame ir atstovaujame ginčijant testamentą, palikimo priėmimo faktus ir paveldėjimo teisės liudijimus
  • Konsultuojame palikimo priėmimo, palikimo atsisakymo, turto apyrašo sudarymo (dėl palikimo priėmimo būdų, teisės į privalomąją palikimo dalį ir kitais iš paveldėjimo teisinių santykių kylančiais klausimais)
  • Konsultuojame įpėdinių tarpusavio santykių ir palikimo padalinimo klausimais
  • Konsultuojame kitais paveldėjimo teisės klausimais ir atstovaujame teisminiuose ginčuose, susijusiuose su paveldėjimo teise

Dėl išsamesnės informacijos apie teikiamas paveldėjimo teisės paslaugas prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais duomenimis.