Įmonių ir komercinė teisė

Advokatų kontoros veikla įmonių teisės srityje apima visus įmonių teisės aspektus bei konsultavimą įmonių veikloje kylančiais klausimais. Vadovaudamiesi geriausia praktika ir patirtimi, klientams padedame rasti racionalų sprendimą įvairiose probleminėse situacijose. Tinkamai suprasti ir valdyti prisiimamas rizikas.

Teikiame šias paslaugas įmonių teisės srityje:

 • Konsultavimas dėl juridinių asmenų steigimo (veiklos formos, valdymo struktūros, akcininkų teisių)
 • Konsultavimas bendraisiais juridinių asmenų veiklos klausimais
 • Juridinių asmenų steigimo dokumentų rengimas, atstovavimas registruojant juridinius asmenis
 • Juridinių asmenų vidaus dokumentų tvarkymas ir suderinimas su įmonių teisės reikalavimais
 • Juridinių asmenų įstatinio kapitalo formavimas, didinimas, mažinimas
 • Juridinių asmenų restruktūrizavimas ir reorganizavimas (reorganizavimo sąlygų parengimas)
 • Konsultuojame juridinių asmenų vadovų atsakomybės klausimais
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus akcininkų ir kitų valdymo organų susirinkimo sušaukimo klausimais
 • Konsultuojame juridinių asmenų bankroto ir nemokumo klausimais
 • Konsultuojame ir atstovaujame įmonių dalyvių ir valdymo organų ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose
 • Konsultavimas ir atstovavimas dėl akcininkų teisių ir akcininkų sutarčių
 • Įmonių teisinio audito atlikimas

Skolų priteisimas

Padedame fiziniams ir juridiniams asmenims prisiteisti skolas

Vykdome ikiteisminį ir teisminį skolų išieškojimą

Rengiame procesinius dokumentus, atstovaujame derybose ir visų instancijų teismuose. Skolų priteisimo procese bendradarbiaujame su: